Câu lạc bộ cao cấp SWC: đặc quyền riêng dành cho các nhà đầu tư lớn và đối tác tích cực

Đăng ngày 25/11/2023 lúc: 10:27
00003581 b

00003581 b

Chúng tôi xin cảm ơn các đối tác và nhà đầu tư đã tin tưởng và ủng hộ công ty trong suốt 14 giai đoạn. Điều này thực sự quan trọng, bởi vì khi bắt đầu dự án chỉ mới là một ý tưởng triển vọng nhưng bạn đã đặt niềm tin vào đó, và bây giờ ý tưởng này đã trở thành hiện thực.

Tất nhiên, có những đối tác đã đóng góp đặc biệt cho sự phát triển của dự án. Ở các giai đoạn trước, chính họ đã đầu tư những khoản tiền rất lớn vào dự án và đảm bảo cho dự án phát triển ổn định. EcoTechnoPark ở Belarus và trung tâm thử nghiệm uSky ở UAE, các mô hình vận tải đường dây mới và nhiều công trình khác đã xuất hiện phần lớn là nhờ vào họ. Chúng tôi rất coi trọng việc cung cấp điều kiện đặc quyền cho những người đã đầu tư đặc biệt lớn hoặc thu hút số tiền lớn cho dự án. Do đó, SWC đang ra mắt Câu lạc bộ cao cấp với các điều kiện độc quyền.

Các thành viên của Câu lạc bộ cao cấp SWC sẽ nhận được:

— chiết khấu độc quyền chỉ dành cho các thành viên của Câu lạc bộ cao cấp;

— quyền ưu tiên đề xuất đầu tư vào các dự án và sản phẩm mới của UST Inc. và SWC;

— quyền ưu tiên truy cập thông tin về sự phát triển của vận tải đường dây và các dự án khác của UST Inc. và SWC;

— chuyến thăm riêng tới các địa điểm có ý nghĩa chiến lược của dự án;

— cơ hội cấp quyền truy cập vào Câu lạc bộ cao cấp 3 lần một năm cho bất kỳ đối tác nào;

— tham gia các cuộc họp kín với những người đứng đầu của công ty trong định dạng «hỏi-đáp».

Làm cách nào để mở quyền truy cập vào Câu lạc bộ cao cấp SWC?

Cho các nhà đầu tư. Bạn có thể trở thành thành viên của Câu lạc bộ cao cấp nếu bạn đầu tư ít nhất từ 50 000$ trước khi chuyển sang giai đoạn thứ 15. Nếu tại thời điểm ra mắt Câu lạc bộ cao cấp, bạn đã đầu tư hơn 50 000$, thì tự động bạn sẽ trở thành thành viên của câu lạc bộ trong 365 ngày.

Cho các đối tác. Bạn có quyền mở truy cập vào Câu lạc bộ cao cấp nếu trước khi dự án chuyển sang giai đoạn 15 trong hệ thống của bạn kể cả đến tuyến cấp 5 đã thu hút được các khoản đầu tư với tổng số tiền ít nhất là 200 000$. Đồng thời, khoản đầu tư cá nhân của bạn phải có ít nhất 20 000$.

Làm cách nào để giữ tư cách thành viên trong Câu lạc bộ cao cấp?

Cho các nhà đầu tư. Để gia hạn tư cách thành viên trong Câu lạc bộ cao cấp, bạn cần đầu tư ít nhất 20 000$ mỗi năm;

Cho các đối tác. Để gia hạn tư cách thành viên trong Câu lạc bộ cao cấp, các thành viên trong hệ thống của bạn kể cả đến tuyến cấp 5 phải đầu tư ít nhất 100 000$ mỗi năm kể từ thời điểm bạn tham gia Câu lạc bộ cao cấp và khoản đầu tư cá nhân của bạn phải ít nhất là 10 000$ mỗi năm.

Quan trọng: chỉ có thể xác nhận tham gia Câu lạc bộ cao cấp cho tư cách đối tượng mà bạn đã nhận được. Ví dụ, nếu bạn đã trở thành thành viên của Câu lạc bộ cao cấp với tư cách là nhà đầu tư, thì bạn chỉ có thể duy trì quyền truy cập vào Câu lạc bộ Cao cấp theo các điều kiện dành cho nhà đầu tư.

Nếu tại thời điểm ra mắt Câu lạc bộ cao cấp, bạn đã đáp ứng các điều kiện để tham gia Câu lạc bộ cao cấp với tư cách là đối tác và nhà đầu tư, thì bạn có thể xác nhận việc tham gia vào một trong các đối tượng bạn chọn.

Làm cách nào để cấp quyền truy cập Câu lạc bộ cao cấp cho bạn bè?

Là thành viên của Câu lạc bộ cao cấp SWC, bạn có thể cấp quyền truy cập ba lần một năm cho bất kỳ đối tác nào trong hệ thống của mình, bất kể họ ở vị trí nào trong hệ thống. Tuy nhiên, một người dùng chỉ có thể được cấp quyền truy cập một lần.

Quan trọng: nếu đối tác đã là thành viên của Câu lạc bộ cao cấp hoặc họ đã từng là thành viên trước đây, thì sẽ không thể cấp quyền truy cập cho đối tác.

Làm cách nào để giữ quyền truy cập được cấp vào Câu lạc bộ cao cấp?

Để sử dụng tất cả các đặc quyền của Câu lạc bộ cao cấp, cần phải đầu tư ít nhất 20 000$ trả góp hoặc thanh toán một lần trong vòng một tháng kể từ ngày nhận được quyền truy cập. Đồng thời, có thể đầu tư từ 20 000$ với mức chiết khấu cao hơn. Chiết khấu cao hơn sẽ được trình bày trong phần đặc biệt dành cho người dùng có quyền truy cập vào Câu lạc bộ cao cấp.

Tất cả các đặc quyền khác của Câu lạc bộ cao cấp sẽ tự động có sẵn cho bạn sau khi đầu tư từ 20 000$. Số tiền phải được thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày có quyền truy cập vào Câu lạc bộ cao cấp. Nếu bạn không đầu tư 20 000$ trong vòng 30 ngày, thì quyền truy cập được tặng vào Câu lạc bộ cao cấp sẽ bị hủy.

Quan trọng: chỉ tính các khoản đầu tư từ tài khoản chính và tài khoản tiền thưởng. Sau khi xác nhận tư cách thành viên của Câu lạc bộ cao cấp, bạn sẽ có thể tặng quyền truy cập vào câu lạc bộ này  trong suốt một năm cho bất kỳ ba đối tác nào trong hệ thống của bạn.

Contact Me on Zalo
0365 086 547