Kiểm toán của công ty Unitsky hàng năm

Đăng ngày 24/11/2023 lúc: 23:33
AInh chuIp MaIn hiInh 2020 11 13 luIc 20.35.55

Tại sao doanh nghiệp cần kiểm toán hàng năm ? Doanh nghiệp của bạn sẽ không thể tham gia thị trường chứng khoán nếu không công bố báo cáo tài chính hàng năm.

Ngay từ khi bắt đầu cho giai đoạn chuẩn bị đưa sản phẩm ra thị trường, Unitsky đã cho thấy sự minh bạch và uy tín của dự án ngay từ đầu, đó cũng là bước cơ bản, tối thiểu cần thiết trước khi tham gia thị trường chứng khoán nếu muốn.

Kiểm toán của công ty Unitsky hàng năm

Mục đích của kiểm toán:

Trong nền kinh tế thị trường các thông tin tài chính có độ tin cậy, chính xác và trung thực hết sức cần thiết và có ý nghĩa quan trọng đối với các chủ thể trong các hoạt động kinh tế. Kiểm toán độc lập hình thành nhằm đáp ứng nhu cầu này của nền kinh tế.

Luật pháp nhiều nước khẳng định rằng, chỉ những báo cáo đã được xem xét và có chữ ký của kiểm toán viên độc lập mới được coi là hợp pháp, làm cơ sở cho nhà nước tính thuế cũng như các bên quan tâm khác đưa ra các quyết định kinh tế trong mối quan hệ với doanh nghiệp.

Hiện tại có 3 loại kiểm toán:

1/ Kiểm toán nhà nước: là những kế toán làm việc cho Nhà nước. Họ đến kiểm toán tài chính của tất cả doanh nghiệp nhằm phát hiện các trường hợp gian lận, trốn thuế. Kế toán nhà nước yêu cầu trình độ cao.

2/ Kiểm toán nội bộ: Đó là kiểm toán viên thực hiện các công việc được giao bởi hội đồng quản trị, ban giám đốc. Báo cáo kiểm toán thường dành cho nội bộ, ít nhận được sự tin cậy cao vì họ cũng là nhân viên của công ty.

3/ Kiểm toán độc lập: là các kiểm toán làm việc tại các công ty kế toán tài chính. Họ tiếp nhận hồ sơ, báo cáo và thực hiện theo yêu cầu khách hàng. Đây cũng là bản báo cáo kiểm toán doanh nghiệp có độ tin cậy cao. Nếu doanh nghiệp muốn kiểm toán tại tài chính hay muốn xác nhận tình hình tài chính của công ty đối tác, hãy tìm đến dịch vụ thuê kiểm toán bên ngoài.

Ba lý do tại sao nên thuê kiểm toán bên ngoài :

– Đảm bảo luôn tuân thủ theo quy định của pháp luật : Kiểm toán độc lập đến từ công ty trung gian luôn cam kết về tính trung thực cho báo cáo tài chính doanh nghiệp bạn.

– Độ tin cậy cao : Một bản báo cáo kiểm toán bởi công ty kế toán sẽ có độ tin cậy cao hơn. Đây là bằng chứng chính xác nhất về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

– Loại bỏ gian lận : Khi kiểm toán, ít nhiều sẽ phát hiện ra các lỗi kế toán. Lỗi này có thể là do kế toán mắc phải lỗi sai hoặc họ cố tình làm sai.

--> Như vậy một công ty cổ phần cần có báo cáo kiểm toán hàng năm ( Của tổ chức thứ 3 )… Chưa cần biết lỗ hay lãi. Nhưng nó cho thấy sự tin cậy và minh bạch của công ty đó.

==================================================================

Unitsky kiểm toán thế nào ?

Ngay từ khi bắt đầu cho giai đoạn chuẩn bị đưa sản phẩm ra thị trường, Unitsky đã cho thấy sự minh bạch và uy tín của dự án ngay từ đầu, đó cũng là bước cơ bản, tối thiểu cần thiết trước khi tham gia thị trường chứng khoán nếu muốn.

* Unitsky đã bắt đầu kiểm toán từ :

 

 Kiểm tra các đơn vị kiểm toán cho Unitsky

1.  Đơn vị kiểm toán trong nước Belarus “Auditinform”

Unitsky đã tiến hành kiểm toán trong nước bởi công ty kiểm toán trong nước đã được 4 năm. Tổ chức kiểm toán đó là Auditinform, là một trong những tổ chức thành công nhất trên thị trường dịch vụ kiểm toán tại Belarus, tổ chức này đã hoạt động từ năm 2005 và là thành viên của hiệp hội các tổ chức kiểm toán. địa chỉ website của đơn vị: www.auditinform.by

 

AInh chuIp MaIn hiInh 2020 11 13 luIc 20.35.55
Báo cáo tài chính nhà nước của Unitsky năm 2019

AInh chuIp MaIn hiInh 2020 11 13 luIc 20.33.45
Đơn vị kiểm toán của Unitsky 


2. Đơn vị kiểm toán với phạm vị quốc tế “BDO”

Năm 2019, Unitsky đã mời BDO kiểm toán và đã có báo cáo kiểm toán chi tiết theo chuẩn quốc tế.
Đầu tư Unitsky thì yên tâm quá rồi các cổ đông a. 

BDO là công ty Kiểm toán đứng thứ 6/20 trong bảng xếp hạng CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN LỚN NHẤT THẾ GIỚI NĂM 2019. Xem chi tiết tại đây 

AInh chuIp MaIn hiInh 2021 01 09 luIc 17.36.44

AInh chuIp MaIn hiInh 2021 01 09 luIc 17.39.06

 

Năm 2020 Unitsky đã đưa “BDO” (đơn vị kiểm toán với phạm vi quốc tế) tham gia vào kiểm toán tài chính của Unitsky năm 2019 để công khai minh bạch hơn nữa trên phạm vi quốc tế. (website: https://www.bdo.by/)

AInh chuIp MaIn hiInh 2020 11 13 luIc 20 compressed 
Báo cáo kiểm toán tài chính của Unitsky năm 2019 do đơn vị kiểm toán quốc tế báo cáo

AInh chuIp MaIn hiInh 2020 11 13 luIc 20.42.40

Lịch  sử của BDO