Sách Trắng SkyWay | Tập đoàn vận tải toàn cầu với cơ sở hạ tầng

Đăng ngày 25/11/2023 lúc: 09:12
AInh chuIp MaIn hiInh 2021 06 27 luIc 16.36.04

Sách trắng hay bạch thư (từ cổ) là một bản báo cáo hoặc bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền với mục đích giúp người đọc hiểu về một vấn đề, giải quyết một vấn đề hoặc ra một quyết định. Sách trắng được các chính phủ và ngành marketing cho doanh nghiệp (B2B) sử dụng.

Mục lục Sách Trắng của Tập Đoàn Vận Tải Toàn Cầu SkyWay

1. Sự miêu tả
1.1 Lời nói đầu 4 1.2 Sơ lược về lịch sử của công ty và người sáng lập của nó. Trang 7

2. Những thách thức và đe dọa hiện tại
2.1 Những thách thức trong giao thông vận tải và năng lượng 11 2.2 Thách thức tài chính. Trang 14
3. Tại sao là chúng tôi? Những thách thức toàn cầu của SkyWay

3.1 Hệ thống truyền thông Transnet: Cung cấp tính di động, bảo tồn tài nguyên 15 thiên nhiên
3.2 Mô hình kinh tế mới cho ngành giao thông vận tải. Trang 184. Mô tả ngắn gọn về SkyWay
4.1 Công nghệ SkyWay 19 4.2 Hệ thống điều khiển thông minh. Trang 25

4.3 Sự an toàn. Trang 27

5. SkyWay hôm nay
5.1 EcoTechnoPark 34 5.2 Sản xuất thử nghiệm. Trang 34

5.3 SWIC. Trang 35
5.4 Thiết kế văn phòng. Trang 36

6. SkyWay ngày mai

6.1 Hệ thống giao thông đô thị. Trang 38
6.2 Vận chuyển tốc độ cao. Trang 39
6.3 Hệ thống vận chuyển hàng hóa. Trang 39.
6.4 Cảng biển. Trang 40
6.5 Cầu, cầu vượt và cầu cạn Trang 41
6.6 Thành phố tuyến tính. Trang 42
6.7 Sản xuất mùn vi sinh. Trang 43
6.8 Xây dựng đường băng. Trang 43

7. Dự án kinh doanh

7.1 Các dự án kinh doanh ở UAE. Trang 45
7.2 Vận tải SkyWay ở Moscow oblast. Trang 46

8. Công nghệ Blockchain

8.1 Token 3.0. Trang 48
8.2 Mạng toàn cầu. Trang 49
8.3 Chúng tôi đoàn kết. Trang 50

9. Hệ thống chuỗi khối trong các dự án vận tải và viễn thông SkyWay

9.1 Thanh toán cho vận chuyển. Trang 51.
9.2 Hậu cần hàng hóa 52 9.3 Mobility-as-a-Service. Trang 56
9.4 An toàn và loại trừ các yếu tố con người. Trang 57
9.5 Mạng lưới giao thông và năng lượng. Trang 58
9.6 Tài trợ thiết kế và xây dựng. Trang 59
9.7 Hệ thống giao thông và viễn thông. Trang 60

10. Giao thức Blockchain và tích hợp các hệ thống con vào mạng toàn cầu

11. Hệ thống kiểm soát hành trình tự động cho hệ thống vận tải chuỗi hành khách SkyWay với thanh toán bằng mã thông báo ERC-20

11.1 Sự mô tả hệ thống. Trang 71
11.2 Vận hành hệ thống. Trang 72
11.3 Thành phần hệ thống. Trang 75

12. SWG Token (SkyWay Global) và SWX Tokens bảo mật

12.1 Các thuật ngữ và định nghĩa cơ bản. Trang 78
12.2 SWG Token – Tiền điện tử SkyWay. Trang 79
12.3 Các nguyên tắc và thành phần chung. Trang 86
12.4 Vòng đời nắm giữ SWG. Trang 88
12.5 Cơ chế tạo thu nhập cho hoạt động kinh doanh Mã thông báo bảo mật SWX (1 … n) 91 dự án

12.6 Vòng đời của dự án kinh doanh SWX (1 … n). Trang 92

13. Bảo mật

14. Bản đồ đường đi ( Road map )
15. Chuyên môn pháp lý. Rủi ro khi bán token

15.1 Mã thông báo ( Tokens ). Trang 99

15.2 Rủi ro kỹ thuật. Trang 99
15.3 Tin tặc và các can thiệp tội phạm Trang 99
15.4 Hoàn lại tiền. Trang 99

16. Tiết lộ Công ty

16.1 Tổ chức. Trang 100

16.2 Cổ đông lớn. Trang 100
16.3 Tài sản. Trang 100
16.4 Hợp đồng quan trọng
16.5 Tiết lộ thủ tục tố tụng
AInh chuIp MaIn hiInh 2021 06 27 luIc 16.36.04
AInh chuIp MaIn hiInh 2021 06 27 luIc 16.38.02
AInh chuIp MaIn hiInh 2021 06 27 luIc 16.36.32