uSky Transport bắt đầu chứng nhận Test Track 4

Đăng ngày 25/11/2023 lúc: 10:03
z3890794570590 a4ec5ca2898368d19cff1e80574452fc

Đã hơn một năm kể từ khi Chứng nhận Tiêu chuẩn hóa TÜV SW cấp chứng nhận cho Công nghệ Cơ sở hạ tầng & Giao thông vận tải uSky tại Trung tâm Chứng nhận & Thử nghiệm uSky, qua đó xác nhận rằng tất cả các yếu tố của nó đều tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt nhất . Lần đó chúng tôi có Đường thử 1 dài 400 m làm đối tượng chứng nhận. Đường thử 1 được thiết kế để vận hành đầu máy toa xe chở hàng và hành khách hạng nhẹ (nặng đến 5 tấn) với tốc độ lên đến 60 km/h.

 
Cấu trúc tổ hợp cơ sở hạ tầng và giao thông được chứng nhận của uSky bao gồm:
 
  • kết cấu đường ray (cầu vượt vận chuyển đường ray dự ứng lực),

  • uPod (xe điện bánh thép có hệ thống điều khiển tự động),

  • hỗ trợ neo (kết hợp với trạm),

  • hỗ trợ trung gian,

  • nhà ga hành khách,

  • trạm dịch vụ (bao gồm phòng điều khiển và nhà xưởng).

Dựa trên Giấy chứng nhận hợp quy, chúng tôi đã xin phép chính quyền địa phương để bắt đầu hoạt động thử nghiệm .

 
Lần này, chúng tôi sẽ chứng nhận Đường thử 4 với chiều dài 2,4 km, được thiết kế để vận hành đầu máy toa xe chở khách và hàng hóa hạng nặng (trọng lượng lên tới 60 tấn, bao gồm cả container vận chuyển) với tốc độ lên tới 150 km/h.
 
Thỏa thuận kiểm định với Chứng nhận Tiêu chuẩn hóa TÜV SW đã được ký bởi Tiến sĩ Anatoli Unitsky, Người sáng lập và Nhà thiết kế chung của uSky Transport.
 
z3890794570590 a4ec5ca2898368d19cff1e80574452fc
 
Tiến sĩ Anatoli Unitsky, Nhà sáng lập uSky Transport và Nhà thiết kế chung ký Thỏa thuận Kiểm tra với ông Muhanad Muhammad Saied Al Hamouta, Giám đốc Tiếp thị, Chứng nhận Tiêu chuẩn hóa TÜV SW
 
 

Công việc chứng nhận sẽ được thực hiện theo hai giai đoạn: ở Giai đoạn 1, cơ quan chứng nhận sẽ kiểm tra các Hỗ trợ trung gian đã hoàn thành và Giai đoạn 2 sẽ bao gồm kiểm tra của bên thứ ba và cấp chứng chỉ cho toàn bộ Đường thử số 4, bao gồm:

 
  • Anchor Station 4.1 – Ga hàng hóa & hành khách,

  • Anchor Station 4.2 – Ga hàng hóa & hành khách,

  • Hỗ trợ trung gian,

  • Cấu trúc đường ray bán cứng nhắc

z3890794976206 8659630e4ada1661fdd00ba3e16486b6

 

Đại diện uSky Transport Management có ông Muhanad Muhammad Saied Al Hamouta
 

Những kết quả chứng nhận này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển thành công hơn nữa của công ty chúng tôi và việc thực hiện các dự án thương mại vận chuyển hàng hóa và hành khách trên khắp thế giới mà uSky Transport có tất cả các nguồn lực và các chuyên gia có trình độ cao cần thiết.

 
z3890814750482 cd011f3f85243dfcc4d06cdc7592a871
 
 Đại diện uSky Transport Management cùng ông Muhanad Muhammad Saied Al Hamouta trước Đường thử 4 đang thi công
 
Nguồn :linkedin