Xử lý nạp tiền vào tài khoản SWC bằng Crypto

Đăng ngày 25/11/2023 lúc: 10:09

 

Nguyên nhân là nạp tiền từ Crypto vào SWC những không nhận được là có 2 lý do sau
1. Do bạn đã  nhập hoặc không sao chép đúng địa chỉ ví để chuyển $$ đến ví
2. Do bạn đã chuyển thiếu phí giao dịch từ sàn. 

VD khi bạn nạp 1000$ từ sàn Binace vào SWC. 
SWC sẽ yêu cầu bạn chuyển 1000$ và bạn chọn công ERC-20 để nạp. Sau đó bạn sẽ vào tài khoản Binace để chuyển số tiền đến ví của SWC. 
Nhưng lúc này bạn cần lưu ý số tiền mà bên nhận được là SWC phải đủ 1000$ chưa không bạn chỉ chuyển đu 1000$.  Khi bạn chuyển, ví dụ phí sẽ là 2$ chuyển của sàn. Vậy thì lúc này bạn cần chuyển là 1002$ chứ không phải 1000$. Sau khi bạn nhập số tiền chuyển là 1002$ thì sàn sẽ trừ di 2$ phí của bạn là chuyển 1000$ về ví của SWC và sau đó sẽ khớp lệnh thì tiền của bạn sẽ ở trong tài khoản của SWC. 

Cách khác phục khi chuyển bị thiếu tiền hoặc không nhận được tiền khi đã nạp đủ.

Viết gmail cho Support để xử lý. Sau khi viết gmail xong hãy chú ý gmail trong 24-48 tiếng vì công ty sẽ phản hồi để hỗ trợ

 

Gửi tới gmail : support@skyway.capital

Têu đề :  Xử lý nạp thiếu tiền vào tài khoản

 
Nội dung
1) ID Email nạp tiền : loiad1506@gmail.com
2) Họ tên:
3) Loại hệ thống thanh toán: 
4) Số ví người nhận:
5) Địa chỉ Txid ( hash ) : 
6) Số tiền :
7) Ngày gửi : 
Cảm ơn đội ngũ SWC