Các câu hỏi thường gặp về chương trình «STEP-UP 2021» | SWC

Đăng ngày 24/11/2023 lúc: 23:55

Dự án SkyWay được hàng trăm ngàn đối tác ủng hộ đã hơn 5 năm. Mỗi người đều tin tưởng vào dự án và giúp đỡ nó đạt được những kết quả xuất sắc. Ban lãnh đạo dự án xin cảm ơn tới tất cả các nhà đầu tư, những người đang tiếp tục đầu tư vào dự án, thậm chí cả trong giai đoạn suy thoái kinh tế và dịch bệnh.

Để phát triển tiếp theo thành công cho dự án, ngày 11/5/2020, ban lãnh đạo SkyWay đã đưa ra các đề xuất đầu tư «STEP-UP 2021», theo các điều kiện của chương trình này, bạn có thể đầu tư với chiết khấu tới 1:80. Chương trình được kéo dài tới (23:59 giờ Moskva) 2020. Hôm nay chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi phổ biến nhất từ các nhà đầu tư sau khi đưa ra «STEP-UP 2021».

Tại sao chương trình lại được đưa ra đúng vào lúc này?

Do dịch bệnh virus corona, trên thế giới có thể thấy rõ sự suy thoái kinh tế và cắt giảm số lượng lớn việc làm. Để nâng cao động lực của các đối tác trong việc thực hiện kinh doanh tại SWC, và ủng hộ nhịp độ phát triển cao của dự án SkyWay trong giai đoạn này, ban lãnh đạo đã quyết định đề xuất những điều kiện đầu tư đặc biệt thu hút.

Có giới hạn gì về số lượng đầu tư có thể thực hiện theo đề xuất này «STEP-UP 2021»?

Không có giới hạn số lượng các gói. Từ này tới 30/6/2020, bạn có thể mở không giới hạn số gói và thực hiện số lượng đầu tư trả ngay không giới hạn theo đề xuất «STEP-UP 2021». Sau khi kết thúc chương trình, sẽ không thể đăng ký theo các đề xuất này hoặc khôi phục lại được nữa.

Chiết khấu theo chương trình «STEP-UP 2021» sẽ được cố định trong bao lâu?

Chiết khấu 1:60 và 1:80 được cố định trong giai đoạn thanh toán trả góp – cho 12 tháng.

Tôi có thể thanh toán hết toàn gói trả góp trước hạn được không?

Có, bạn có thể thanh toán gói trả góp trước hạn bất kỳ lúc nào, khi đưa vào mọi khoản thanh toán hàng tháng.

Tôi có thể tiến hành vài lượt thanh toán hàng tháng luôn, để không phải thanh toán vào tháng sau?

Không. Nếu bạn đưa vào vài thanh toán theo gói trả góp cùng lúc, thì lượt thanh toán tiếp theo vẫn sẽ là vào tháng tới đây.

Tôi sẽ nhận cổ phần theo chiết khấu nào, nếu tôi đóng gói trả góp không hết?

Bạn sẽ nhận được các cổ phần theo chiết khấu của tháng mà trong đó bạn đã thực hiện lần thanh toán cuối cùng. Sơ đồ chi tiết về sự thay đổi chiết khấu theo thời gian trả gói trả góp, bạn có thể xem trong Văn phòng cá nhân, tại trang «Đầu tư». Để nhận được chiết khấu tối đa cho toàn bộ số tiền đầu tư theo gói trả góp, cần thực hiện mọi khoản thanh toán đúng hạn.

Khi đầu tư vào gói trả góp hay gói trả ngay (thanh toán 1 lần luôn), tôi có nhận được cùng số lượng cổ phần không?

Có, nhưng chỉ trong trường hợp bạn thực hiện mọi thanh toán hàng tháng đúng hạn. Nếu bạn đầu tư trả ngay 1200$ theo chiết khấu 1:100, bạn sẽ nhận được ngay 120 000 cổ phần. Bạn cũng sẽ nhận được chừng ấy cổ phần sau khi đóng hoàn toàn gói trả góp 1200$.

Có thể hoãn thanh toán hàng tháng theo gói trả góp này, nếu tôi không thể đóng tiền trong tháng?

Không. Nếu bạn không thể thực hiện thanh toán hàng tháng, thì gói trả góp sẽ bị đóng và bạn sẽ nhận được cổ phần vào tài khoản thưởng theo chiết khấu tương ứng với số lượt thanh toán đã thực hiện. Ví dụ, nếu bạn đã thực hiện được 8 lượt thanh toán theo chiết khấu 1:100 và dừng tại đó, thì bạn sẽ nhận được 28 000 cổ phần, tương đương theo chiết khấu 1:35.

Tôi có thể khôi phục gói trả góp, nếu quá hạn thanh toán hàng tháng?

Không. Nếu bạn bị quá hạn thanh toán hàng tháng, gói trả góp sẽ bị đóng lại và bạn sẽ nhận được các cổ phần vào tài khoản thưởng, theo chiết khấu tương ứng với số lượt đã thanh toán.

Chiết khấu lũy tiến cho các gói trả góp hoạt động như thế nào?

Chiết khấu lũy tiến cho các gói trả góp «STEP-UP 2021» nghĩa là, bạn nhận được các cổ phần theo chiết khấu phụ thuộc vào số lượt thanh toán đúng hạn trong vòng 12 tháng.
Chiết khấu lũy tiến cho việc thanh toán trả góp cho 1200$:

 • Thanh toán lần 1 – 1:24
 • Thanh toán lần 2 – 1:25
 • Thanh toán lần 3 – 1:26
 • Thanh toán lần 4 – 1:27
 • Thanh toán lần 5 – 1:28
 • Thanh toán lần 6 – 1:29
 • Thanh toán lần 7 – 1:31
 • Thanh toán lần 8 – 1:35
 • Thanh toán lần 9 – 1:40
 • Thanh toán lần 10 – 1:60
 • Thanh toán lần 11 – 1:80
 • Thanh toán lần 12 – 1:100

Ví dụ, nếu bạn đã thực hiện 7 lượt thanh toán và không thực hiện đúng hạn với lượt thanh toán tiếp theo, gói trả góp của bạn sẽ bị đóng, và bạn sẽ nhận số cổ phần theo chiết khấu 1:31. Để nhận được số cổ phần theo chiết khấu 1:100, bạn phải thực hiện đúng hạn đối với tất cả 12 lượt thanh toán.
Chiết khấu lũy tiến cho việc thanh toán trả góp cho 600$:

 • Thanh toán lần 1 – 1:20
 • Thanh toán lần 2 – 1:23
 • Thanh toán lần 3 – 1:24
 • Thanh toán lần 4 – 1:25
 • Thanh toán lần 5 – 1:26
 • Thanh toán lần 6 – 1:27
 • Thanh toán lần 7 – 1:28
 • Thanh toán lần 8 – 1:29
 • Thanh toán lần 9 – 1:35
 • Thanh toán lần 10 – 1:40
 • Thanh toán lần 11 – 1:50
 • Thanh toán lần 12 – 1:60

Ví dụ, nếu bạn đã thực hiện 5 lượt thanh toán và không thực hiện đúng hạn với lượt thanh toán tiếp theo, gói trả góp của bạn sẽ bị đóng, và bạn sẽ nhận số cổ phần theo chiết khấu 1:26. Để nhận được số cổ phần theo chiết khấu 1:60, bạn phải thực hiện đúng hạn đối với tất cả 12 lượt thanh toán.

Nguồn : Tin tức SkyWay