Các gói cổ phần Unitsky giai đoạn 14.3

Đăng ngày 25/11/2023 lúc: 10:03
AInh chuIp MaIn hiInh 2022 11 10 luIc 15.17.26

Bảng giá số lượng cổ phần Unitsky GĐ 14.3  ( GĐ cuối cùng trong GĐ 14, bước đệm sang GĐ 15 )
Hiện tại chúng tôi đang sở hữu nhiều phiếu khuyến mại X2, được tặng 100% trong gói Đ.ầ.u t.ư hiện tại của bạn. Khi bạn Đ.ầ.u t.ư tôi sẽ tặng cho các bạn phiếu Khuyến Mãi X2 để được hưởng tối đa quyền lợi khi sở hữu cổ phần của Unitsky. Ngoài ra các Nhà Đ.ầ.u t.ư Lớn từ 50.000$ trở lên, chúng tôi sẽ tặng cho các bạn phiếu khuyến mãi với mức chiết khấu tối đa là 1:100. Có nghĩ 1$ sẽ sở hữu được 100 cổ phần Unitsky. ( Có thể áp dụng cho cả trả góp và trả thẳng )

* Đ.ầ.u t.ư trả thẳng
1. 1000$ sở hữu 27.000cp chiết khấu 27
2. 2000$ sở hữu 58.000cp chiết khấu 29
3. 2500$ sở hữu 75.000cp chiết khấu 30
4. 3500$ sở hữu 112.000cp chiết khấu 32
5. 5000$ sở hữu 165.000cp chiết khấu 33
6. 10.000$ sở hữu 400.000cp chiết khấu 40
7. 25.000$ sở hữu 1.075.000vp chiết khấu 43
8. 50.000$ sở hữu 2.250.000cp chiết khấu 45
9. 100.000$ sở hữu 4.800.000cp chiết khấu 48
10. 150.000$ sở hữu 7.500.000cp chiết khấu 50

* Đ.ầ.u t.ư trả góp
1. 50$/tháng/5 lần ( 250$ ) sở hữu 4.750cp chiết khấu 19
2. 100$/tháng/5 lần ( 500$ ) sở hữu 11.500cp chiết khấu 23
3. 200$/tháng/5 lần ( 1000$ ) sở hữu 25.000cp chiết khấu 25
4. 400$/tháng/5 lần ( 2000$ ) sở hữu 54.000cp chiết khấu 27
5. 1000$/tháng/5 lần ( 5000$ ) sở hữu 155.000cp chiết khấu 31
6. 2000$/tháng/5 lần ( 10.000$ ) sở hữu 380.000cp chiết khấu 38
7. 2500$/tháng/ 5 lần ( 25.000$ ) sở hữu 1.050.000cp chiết khấu 42
8. 5000$/tháng/5 lần ( 50.000$ ) sở hữu 2.150.000cp chiết khấu 43

 

AInh chuIp MaIn hiInh 2022 11 10 luIc 15.17.26

AInh chuIp MaIn hiInh 2022 11 10 luIc 15.17.37
AInh chuIp MaIn hiInh 2022 11 10 luIc 15.17.44

AInh chuIp MaIn hiInh 2022 11 10 luIc 15.17.52
AInh chuIp MaIn hiInh 2022 11 10 luIc 15.18.04AInh chuIp MaIn hiInh 2022 11 10 luIc 15.18.10