Chuẩn bị xây dựng 61km Podway tại Nepal

Ngày đăng: 04-04-2023 13:06:44

Kế hoạch xây dựng pod way đang được triển khai, chuẩn bị xây dựng 61 km

Kathmandu. Công ty Kathmandu Pod Way đã lên kế hoạch xây dựng đường sắt siêu nhỏ (pod way) với sự cộng tác của Cơ quan Phát triển Thung lũng. Theo đó, chặng đường 61 km đang được chuẩn bị trong giai đoạn đầu tiên. Con đường pod sẽ được xây dựng trong khu vực hành lang. Nil Bhattarai, phó chủ tịch của công ty, cho biết rằng các cuộc thảo luận đang được tổ chức giữa Chính quyền Soch Bani và Công ty Pod Way để xây dựng và vận hành đoàn tàu trong khu vực hành lang. Cách đây một thời gian, cũng có một chương trình tương tác giữa chính quyền và công ty. Bhattarai cũng thông báo rằng những điều tích cực đến từ cuộc thảo luận. Chính quyền đã phân bổ ba tuyến đường thể hiện sự quan tâm đến vấn đề xây dựng con đường nhóm. Vì vậy, tuyến đường Bagmati, Người ta nói rằng có hành lang Dhovikhola và Bishnumati. Theo tuyến Hành lang Bagmati đầu tiên, có kế hoạch mở rộng con đường đến Sundarijal qua Chaubar-Balkhu-Shankhamul-Tilganga-Pashupati-Gokarneshwar-Gokarna và tuyến thứ hai là Dhovikhola. Công tác chuẩn bị đang được tiến hành để kết nối một con đường nhỏ theo tuyến đường thứ hai đến Bhangal qua Cầu Maitidevi-Kalo. Người ta nói rằng tuyến đường thứ ba là Hành lang 3 Bishnumati.

Bhattarai cũng nói rằng các công việc chuẩn bị đang được thực hiện để nghiên cứu khả năng xây dựng một con đường pod ở cùng một nơi có thể. Theo ông, một báo cáo chi tiết về dự án (DPR) sẽ được chuẩn bị nếu nó khả thi sau khi hoàn thành nghiên cứu. “Chính quyền đã nói rằng ngân sách cho năm tài chính 2079/80 hiện tại là thấp, trong năm tài chính tiếp theo, nghiên cứu khả thi sẽ được hoàn thành và DPR sẽ được thực hiện sau khi đảm bảo ngân sách,” ông nói. Người ta ước tính rằng công việc xây dựng sẽ bắt đầu ở một trong các phần của năm tài chính 2083/84. Pod Way là dự án đang được xây dựng với vốn đầu tư nước ngoài.

 

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan