Giấy phép BVI FSC là gì? uST có liên quan

Đăng ngày 10/12/2023 lúc: 07:06
BVI Financial Services Commission

BVI – Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quần đảo Virgin thuộc Anh) là một cơ quan quản lý độc lập chịu trách nhiệm giám sát, điều tiết và kiểm soát tất cả các dịch vụ tài chính và kinh tế.

Sau đây, chúng ta hãy cùng phân tích và tìm hiểu loại hình giấy phép BVI FSC có những đặc điểm nổi bật gì?

1. BVI FSC là gì?

BVI FSC (British Virgin Islands Financial Services Commission, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quần đảo Virgin thuộc Anh) là một cơ quan quản lý độc lập chịu trách nhiệm giám sát, điều tiết và kiểm soát tất cả các dịch vụ tài chính và kinh tế của Quần đảo Virgin thuộc Anh bao gồm cả dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm và tài chính, quản trị công ty, kinh doanh quỹ tương hỗ, quan hệ đối tác chiến lược hạn chế và sở hữu trí tuệ. ( Wikipedia )

BVI được thành lập vào năm 2001 theo Đạo luật Ủy ban Dịch vụ Tài chính – tổ chức chịu trách nhiệm giám sát tất cả các hành vi pháp lý do chính phủ quản lý thông qua Bộ Dịch vụ Tài chính nhằm duy trì tính độc lập của các quy định về dịch vụ tài chính và duy trì các cam kết quốc tế để chống lại tội phạm toàn cầu nhưng vẫn giữ được tính bí mật và an toàn của các giao dịch kinh doanh hợp pháp.

Năm 2010, Ủy ban Dịch vụ Tài chính BVI đã soạn thảo Đạo luật Kinh doanh Đầu tư và Chứng khoán, thực hiện một bộ quy tắc và quy định mới cho các nhà môi giới ngoại hối và các công ty đầu tư khác

BVI FSC cũng có trách nhiệm thúc đẩy sự hiểu biết của công chúng về hệ thống tài chính và các sản phẩm của mình, kiểm soát phạm vi hoạt động được quy định, giảm tội phạm tài chính và ngăn chặn lạm dụng thị trường.

BVI Financial Services CommissionBVI được thành lập vào năm 2001 nhằm duy trì tính độc lập của các quy định về dịch vụ tài chính và duy trì các cam kết quốc tế để chống lại tội phạm toàn cầu nhưng vẫn giữ được tính bí mật và an toàn của các giao dịch kinh doanh hợp pháp.

 

2. Nhiệm vụ của BVI FSC

 • Quy định tất cả các tổ chức và những người được phép cung cấp dịch vụ tài chính trong BVI, đảm bảo năng lực và sự ổn định tài chính của họ. bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
 • Khuyến khích sự tăng trưởng và đổi mới liên tục của ngành dịch vụ tài chính
 • Giám sát hiệu lực của các luật điều chỉnh lĩnh vực dịch vụ tài chính
 • Thiết lập một cấu trúc giáo dục thường xuyên cho các chuyên gia dịch vụ tài chính
 • Cộng tác với cả doanh nghiệp và chính phủ khi phát triển các luật, quy định và thông lệ mới về dịch vụ tài chính
 • Giáo dục công chúng tốt hơn về lợi thế của các dịch vụ tài chính cũng như những rủi ro liên quan
 • Thúc đẩy một khuôn khổ pháp lý lành mạnh và cởi mở để các tổ chức tài chính có thể cung cấp các dịch vụ và hàng hóa chất lượng cao hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của BVI.
 • Hỗ trợ mở rộng và phát triển ngành
 • Duy trì danh tiếng của lĩnh vực dịch vụ tài chính BVI cả trong nước và quốc tế
 • Liên lạc với các cơ quan quản lý nước ngoài, để tính đến bản chất toàn cầu của quy định tài chính và ngành dịch vụ tài chính.
 • Theo dõi và phát hiện ra các tội phạm tài chính, cũng như hỗ trợ việc truy tố
 • Thực hiện hành động pháp lý chống lại bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào không tuân theo luật dịch vụ tài chính của BVI.
 • Theo dõi hoạt động được quy định và tuân thủ các quy định của Ủy ban

3. Điều kiện giấy phép BVI FSC

 • Yêu cầu vốn tối thiểu ban đầu là 1.000.000 USD
 • Giấy phép phải được áp dụng cho Công ty BVI. Không có quyền tài phán nào khác được phép quy định
 • Giấy phép ngoại hối của BVI có tên tuổi rất mạnh trong ngành và được FSC giám sát cao.
 • Phải có ít nhất 2 cá nhân có kiến ​​thức chuyên môn, kinh nghiệm và kỹ năng quản lý công ty tài chính
 • Các nhà quản lý và giám đốc phải được sự chấp thuận của BVI FSC
 • Tổng thời gian để có được giấy phép thay đổi từ 3 đến 5 tháng
 • Bắt buộc phải báo cáo tài chính đã được kiểm duyệt hàng nămBVI FSC

4. Hành vi phạm tội được điều tra bởi BVI

Nếu một tổ chức/broker bị phát hiện vi phạm các quy định của Ủy ban Dịch vụ Tài chính BVI, cơ quan quản lý có thể thu hồi hoặc đình chỉ chứng chỉ cấp phép. Giấy phép của một tổ chức được quản lý có thể bị hủy bỏ hoặc bị đình chỉ bao gồm một số lý do sau đây:

 • Cung cấp cho cơ quan thông tin sai lệch, không chính xác hoặc gây hiểu lầm
 • Vi phạm bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của giấy phép
 • Không tuân thủ chỉ thị của BVI FSC
 • Tham gia rửa tiền
 • Vi phạm luật và quy định về dịch vụ tài chính
 • Tiến hành kinh doanh theo cách có hại cho khách hàng, chủ nợ hoặc nhà đầu tư.

5. Phân loại quỹ của BVI FSC

Quỹ chuyên nghiệp

Theo SIBA, quỹ chuyên nghiệp là quỹ tương hỗ có cổ phần chỉ dành cho các chuyên gia và có yêu cầu đầu tư ban đầu tối thiểu là 100.000 đô la hoặc tương đương bằng một loại tiền tệ khác.

Quỹ cá nhân

Theo SIBA, quỹ tư nhân là quỹ tương hỗ với các điều khoản hiến pháp giới hạn số lượng nhà đầu tư ở mức năm mươi hoặc yêu cầu lời mời đăng ký hoặc mua cổ phiếu quỹ tương hỗ phải được thực hiện trên cơ sở tư nhân.

Quỹ công cộng

Quỹ công cộng được BVI FSC công nhận: Quỹ này có niềm tin vào BVI và là một công ty thương mại hoặc người được ủy thác của BVI, tùy thuộc vào sự ủy thác của BVI pháp luật. Quỹ tuân thủ các quy định của SIBA khi cần thiết. Mã quỹ đại chúng thích hợp, SIBA và mọi chỉ thị thực hành do FSC ban hành áp dụng cho quỹ đều sẽ được xem xét trong khi đăng ký quỹ. Các tiêu chuẩn phù hợp và đúng đắn của FSC được đáp ứng bởi các hoạt động quỹ.

Quỹ ươm tạo

Quỹ ươm tạo hỗ trợ ban quản lý không bắt buộc phải tạo ra lợi nhuận từ vốn của nhà đầu tư nhưng vẫn muốn tạo dựng danh tiếng nhanh, rẻ và không cần phải tuân thủ các yêu cầu quy định nghiêm ngặt. Quỹ này thu hút các nhà quản lý mới đang tìm kiếm môi trường lý tưởng để mở rộng tài sản được quản lý theo cách hợp lý nhất. Các điều kiện của quỹ ươm tạo: tối đa 20 nhà đầu tư; đầu tư ban đầu tối thiểu 20.000 USD cho mỗi nhà đầu tư; và có tối đa 20 triệu đô la Mỹ trên giá trị đầu tư của quỹ.

6. Ưu điểm của giấy phép BVI FSC

 • BVI không áp đặt các yêu cầu về văn phòng và nhân viên địa phương nên dẫn đến tiết kiệm chi phí đáng kể
 • Quyền tài phán không cho phép công chúng truy cập dữ liệu về người thụ hưởng, cổ đông và giám đốc
 • Không có lãi vốn hoặc thuế thừa kế
 • Các cuộc họp giám đốc và cổ đông có thể được tổ chức bên ngoài BVI
 • Không có yêu cầu họp hàng năm trong khu vực tài phán. Tất cả các cuộc họp có thể được tiến hành trực tuyến.
 • Các giám đốc và cổ đông có thể bỏ phiếu theo ủy quyền

7.UST được  BVI-FSC cấp phép và giám sát hoạt động tài chính, cổ phần

7.1Đối với nhà đầu nhà tư

 • Bảo vệ việc công ty bán khống số lượng cổ phần ra ngoài thị trường hoặc ko bán.
 • Bảo vệ quyền lợi và số tiền của nhà đầu tư khi đầu tư, để đảm bảo không bị mất tiền.
 • BVI-FSC giống như trọng tài, là cơ quan có đủ thầm quyề đứng giữa để quan lý về giá trị tài sản khi có nhà đầu tư tham gia. 
 • Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất và thực hành kinh doanh tốt nhất.
 • Đảm bảo rằng BVI đóng vai trò trong cuộc chiến chống tội phạm xuyên biên giới, cổ trắng trong khi bảo vệ sự riêng tư và bảo mật của các giao dịch kinh doanh hợp pháp.
 • Xem thêm sứ mệnh của BVI-FSC : https://www.bvifsc.vg/mission

7.2 Đối với công ty

 • Theo dõi số lượng cổ phần được phân bổ ra thị trường cho từng công dân. 
 • Giám gián số lượng cổ phần lưu hành tại thị trường và trong công ty
 • Theo dõi, giám sát quá trình huy động vốn và sử dụng vốn
 • Tạo niềm tin bền vững trong nước và quốc tế  và dịch vụ tài chính BVI và đóng góp cho sự tăng trưởng và phát triển 
 • Xem thêm chức năng của BVI-FSC : https://www.bvifsc.vg/functions

7.3 Công ty Global Transport Investments Inc

 

 • Công nghệ uST được cơ quan chứng năng độc lập đánh giá độc quyền về sở hữu trí tuệ, giá trị thị trường năm 2013 là lên đến 400 tỷ USD.
 • Anatoli Unitsky là chủ sở hữu độc quyền về sở hữu trí tuệ, sau đó chuyển giao cho UniSky Corp., là công ty đại diện cho lợi ích của kỹ sư người sáng lập.
 • UniSky Corp thành lập Global Transport Investments ( GTI ) và chuyển sở hữu trí tuệ cho GTI. Sau đó GTI đã phát hành 400 tỷ cổ phần với mệnh giá là 1 USD Mỹ trên mỗi cổ phần đã được định giá. ( Hiện tại là cổ phần, khi IPO lên sàn sẽ chuyển thành cổ phiếu )
 • Năm 2014, việc cấp vốn ( đầu tư ) được thực hiện theo mô hình đầu tư cộng đồng, sử dụng cổ phần Holding làm tài sản thế chấp. Mô hình đầu tư cộng đồng là công ty không bán chứng khoán truyền thống, mà ký kết hợp đồng cho vay chuyển đổi với nhà đầu tư (người cho vay). Nhà đầu tư có sự lựa chọn: chỉ là người cho vay tiền và nhận lại % cho vay sau 3 năm, hoặc yêu cầu công ty chuyển thành cổ đông và sở hữu cổ phần gốc của tập đoàn, sẽ được nhận lợi tức của tập đoàn khi công ty bắt đầu có những lợi nhuận. Cổ tức sẽ được chi trả tối thiểu từ 20%

Global Transport Investments Inc. có ID trên BVI: 66D3F76933 Số của công ty: 1778122

 

Khi đó công ty mẹ Global Transport Investments Inc (GTI Inc) đã ủy quyền cho Euroasian Rail Skyway Systems Holding Limited để phát hành cổ phần ra công chúng làm tài sản thế chấp. Euroasian Rail Skyway Systems được chia thành 3 quý gốm Holding 

Tổng bán ra ngoài công chúng trước IPO và IPO sẽ là 140,5 tỷ cp chiếm 35% cổ phần loại tập đoàn( Loại B) Do chi phí thêm tại thị trường UAE mà ban đầu chưa dự kiến.

 • 2% cp loại B sẽ được dự trữ và phân phối thông qua Quỹ Royal Capital Group ( Quỹ đóng dành cho tổ chức cá nhân lớn )
 • Unisky Corp : Nắm giữ 3.05% cổ phần loại A.
 • 35% lượng cp ra công chúng được hưởng tối thiểu 20% – 50% tổng lợi nhuận tập đoàn để trả cổ tức – 80% Lợi nhuận còn lại tái cơ cấu phát triển doanh nghiệp tiếp theo .

 498120

Trên đây là giấy chứng chỉ của các quý phát hành cổ phần của Tập đoàn uST do Ủy ban dịch vụ tài chính quần đảo Virgin thuộc anh cấp phép và giám sát mà Hồ Văn Lợi chia sẻ đến quý cô chú, anh chị. Nếu có bất cứ thắc mắc nào vui lòng liên hệ với Hồ Văn Lợi qua Zalo/SĐT : 0796.212.999 – 036.508.6547