Giới thiệu Token SWGT – SWGT cho cuộc sống và cho công việc

Đăng ngày 30/12/2023 lúc: 02:07

Cốt lõi đổi mới dựa trên blockchain – 4LIFE Thị trường việc làm phi tập trung – 4WORK

Mở khóa mọi biên giới, tham gia cộng đồng tiến bộ. Chào mừng SWGT Smart World Global Token, Token tiện ích cho cuộc sống và công việc. Chúng tôi cung cấp các giải pháp sáng tạo xanh cho cuộc sống bằng cách sử dụng phương pháp tiếp cận mang tính cách mạng mới, tích hợp công nghệ phân vùng vào phương tiện giao thông công nghệ tương lai, nơi SWGT tương tác với mọi thành thành viên của thông tin hệ thống. SWGT sẽ được sử dụng khi thanh toán chi phí vận hành và cung cấp giải pháp cho công việc. Nhận thanh toán với hoa hồng 0%. Tiền của bạn nên quay lại. Hoa hồng chỉ 0% cho freelancer. Tương lai là màu xanh lá cây. Phân quyền tương tự. Tương lai là SWGT.

SWGT