Premium Club SWC, độc quyền vào đầu tư trong dự án uTerra

Đăng ngày 09/12/2023 lúc: 19:30
2023 09 13 213637

Mùn chiết uTerra và mùn sinh học — một sự phát triển công nghệ độc đáo giúp tăng sản lượng đất, thúc đẩy cây trồng tăng trưởng và đồng thời bảo vệ đất khỏi xơ cứng và sâu bệnh. Sản phẩm này cần thiết cho toàn nhân loại, bởi vì bằng cách bảo đảm cho đất đai màu mỡ, chúng ta có thể giải quyết nạn đói trên thế giới một cách dài lâu!

Với các khoản đầu tư vào dự án uTerra, bạn không chỉ có cơ hội đóng góp đáng kể về mặt xã hội cho tương lai của tất cả mọi người trên hành tinh, mà còn mang lại cho bản thân và những người thân yêu lợi nhuận từ các khoản đầu tư vào một dự án đổi mới đầy tiềm năng! Bạn có thể tìm hiểu thêm về dự án trên trang web dành cho việc phát triển.

Các điều khoản chung về tài chính

Để hiện thực hóa một dự án đầy tham vọng như vậy, cần phải huy động được 20 000 000$ — đây chính là số tiền cần thiết để xây dựng một nhà máy và triển khai sản xuất mùn chiết uTerra trên lãnh thổ của Sustainable Biosphere Cluster. Có 3 vòng tài trợ để huy động số tiền cần thiết. Tại mỗi vòng, tất cả các đề xuất đầu tư đều được chia thành các lô, bạn có thể thanh toán một lần hoặc trả góp. Theo điều kiện, các lô có mệnh giá như sau:

●      Lô 100 000

●      Lô 50 000

●      Lô 20 000

●      Lô 10 000

●      Lô 5 000

●      Lô 2 000

●      Lô 1 000

Mỗi lô — là số tiền đầu tư bằng đô la mà bạn đóng góp vào dự án. Các lô được hình thành theo hợp đồng cho vay, và chỉ có thể đầu tư từ tài khoản chính và tài khoản bonus. Phần trăm lợi nhuận của công ty tương ứng theo tỷ lệ với mỗi lô được hình thành ở mỗi giai đoạn. Nghĩa là, thu nhập của bạn sẽ phụ thuộc vào khối lượng đầu tư và tổng lợi nhuận trong năm của công ty

Giai đoạn Vòng 1
    Trả một lần
Giá gói Số lượng gói % từ lợi nhuận của công ty % lợi nhuận, nếu lợi nhuận của công ty là 50%* Doanh thu, tính bằng USD*
$100 000 8 60% 30,00% $30 000
$50 000 8 55% 27,50% $13 750
$20 000 11 50% 25,00% $5 000
$10 000 89 45% 22,50% $2 250
$5 000 220 40% 20,00% $1 000

 

 

Bắt Đầu Giai đoạn Vòng 2 : 01/09/2023

    Trả Thẳng Trả góp 10 tháng
Giá gói Số lượng gói % từ lợi nhuận của công ty % lợi nhuận, nếu lợi nhuận của công ty là 50%* $ thu nhập bằng đô la % từ lợi nhuận của công ty % lợi nhuận, lợi nhuận của công ty là 50% $ thu nhập bằng đô la
$100 000 12 55% 16,50% $16 500 52% 15,60% $15 600
$50 000 16 50% 15,00% $7 500 47% 14,10% $7 050
$20 000 20 45% 13,50% $2 700 42% 12,60% $2 520
$10 000 156 40% 12,00% $1 200 37% 11,10% $1 110
$5 000 390 37% 11,10% $555 34% 10,20% $510
$2 000 563 33% 9,90% $198 31% 9,30% $186
$1 000 750 28% 8,40% $84 26% 7,80% $78

 

 

2023 09 13 213637
2023 09 13 213700
2023 09 13 213712

Ví dụ về lợi nhuận thu được:

1. Ở vòng 2, bạn đăng ký Lô 100 000 với số tiền 100 000$ bằng cách thanh toán một lần;

2. Ở vòng 2, Lô 100 000 tương ứng với 55% lợi nhuận của công ty theo tỷ lệ với lô của bạn;

3. Lợi nhuận hàng năm của công ty lên tới 30% lợi nhuận 100% theo kế hoạch (lợi nhuận 100% được ngầm hiểu là 20 000 000$) — là 6 000 000$;

4. Lợi nhuận của công ty được chia cho công ty và nhà đầu tư theo tỷ lệ đầu tư của họ (lô đăng ký);

5. Tỷ lệ phần trăm lô của bạn được nhân với tỷ lệ phần trăm lợi nhuận hàng năm của công ty và tỷ lệ phần trăm lợi nhuận được hình thành. Đối với Lô 100 000 của bạn, nó sẽ là 16,5%, nghĩa là bạn sẽ nhận được 16 500$.

Xin lưu ý: bạn có thể đầu tư không giới hạn số lần khi còn các lô chưa đăng ký.

Các vòng tài trợ dự án

Vòng 1

Diễn ra theo chế độ offline đến ngày 1 tháng 9 năm 2023. Nó chỉ dành cho các chủ nhiệm khu vực.

Trong vòng này, có thể mua nhiều lô dự án uTerra và nhận tới 60% lợi nhuận của công ty theo lô đã đăng ký.

Vòng 2

Diễn ra từ ngày 13 tháng 9 năm 2023. Trong hai tuần đầu tiên của vòng 2, cho đến 15:00 (GMT+3) ngày 27 tháng 9 năm 2023, quyền truy cập độc quyền vào các khoản đầu tư trong dự án uTerra sẽ chỉ dành cho các thành viên của Premium Club SWC và chuỗi cấp 1 trong cấu trúc của họ.

Xin lưu ý: từ 15:00 (GMT+3) ngày 27 tháng 9 năm 2023 đến (15:00 (GMT+3) ngày 11 tháng 10 năm 2023, quyền truy cập đầu tư ở vòng 2 sẽ cung cấp cho tất cả người dùng của văn phòng cá nhân.

Trong vòng này, có thể mua các lô dự án uTerra và nhận tới 55% lợi nhuận của công ty theo lô đã đăng ký.

Vòng 3

Sẽ diễn ra sau khi kết thúc vòng 2. Cấp quyền truy cập cho tất cả người dùng của văn phòng cá nhân. Điều này có nghĩa là mọi người đều có thể góp phần tạo nên một tương lai tốt đẹp hơn!

Trong vòng này, có thể mua các lô dự án uTerra và nhận tới 50% lợi nhuận của công ty theo lô đã đăng ký.

Điều khoản đầu tư dành cho chúng ta ở vòng 2:

Mỗi lô trong dự án đều có giá trị của mình và tỷ lệ phần trăm lợi nhuận của công ty tương ứng với lô đăng ký. Vì vậy, ở giai đoạn thứ hai sẽ giới thiệu các lô sau:

Với thanh toán một lần:

●      Lô 100 000 có 55% lợi nhuận của công ty tương ứng với lô của bạn

●      Lô 50 000 có 50% lợi nhuận của công ty tương ứng với lô của bạn

●      Lô 20 000 có 45% lợi nhuận của công ty tương ứng với lô của bạn

●      Lô 10 000 có 40% lợi nhuận của công ty tương ứng với lô của bạn

●      Lô 5 000 có 37% lợi nhuận của công ty tương ứng với lô của bạn

●      Lô 2 000 có 33% lợi nhuận của công ty tương ứng với lô của bạn

●      Lô 1 000 có 28% lợi nhuận của công ty tương ứng với lô của bạn

Với hình thức trả góp:

●      Lô 100 000 có 52% lợi nhuận của công ty tương ứng với lô của bạn

●      Lô 50 000 có 47% lợi nhuận của công ty tương ứng với lô của bạn

●      Lô 20 000 có 42% lợi nhuận của công ty tương ứng với lô của bạn

●      Lô 10 000 có 37% lợi nhuận của công ty tương ứng với lô của bạn

●      Lô 5 000 có 34% lợi nhuận của công ty tương ứng với lô của bạn

●      Lô 2 000 có 31% lợi nhuận của công ty tương ứng với lô của bạn

●      Lô 1 000 có 26% lợi nhuận của công ty tương ứng với lô của bạn

Ví dụ về lợi nhuận thu được ở vòng 2:

1694601647 xYgL0 ifTMUcHy6myM ZyMcg9aJB2Ty3

Những điều khoản này áp dụng cho vòng cấp vốn thứ 2. Điều khoản đầu tư cho các vòng tiếp theo sẽ được công bố trước khi ra mắt thực tế.

Xin lưu ý: thu nhập cuối cùng của bạn phụ thuộc vào số tiền đầu tư cá nhân và lợi nhuận hàng năm của công ty, vì vậy công ty không đảm bảo số tiền thu nhập chính xác và các tính toán trên được sử dụng để làm ví dụ.

Điều khoản để nhận được lợi nhuận đầu tiên:

Bạn sẽ có thể thu được lợi nhuận đầu tiên sau một năm kể từ khi bắt đầu quá trình sản xuất và bắt đầu bán sản phẩm. Công ty đang xem xét một số phương án để nhận lợi nhuận, gồm có: mỗi năm một lần, sáu tháng một lần, mỗi quý một lần. Bạn sẽ được thông báo trước về tần suất tích lũy lợi nhuận vào tài khoản của mình.

Điều kiện thanh toán hoa hồng giới thiệu:

Mùn chiết uTerra và mùn sinh học — là sự phát triển công nghệ độc đáo giúp tăng năng suất của đất, đẩy nhanh sự phát triển của cây và tăng hương vị của trái cây, cũng như bảo vệ đất khỏi bệnh và địch hại và giảm hàm lượng nitrat. Nhà máy sản xuất nó sẽ được thành lập tại UAE và người sáng lập sẽ là Anatoli Eduardovich Unitsky và công ty World Invest Group FZCO (UAE). Để xây dựng nhà máy cần phải huy động
20 000 000 $. Thời hạn dự kiến cho việc cấp vốn: 3-4 tháng kể từ ngày đưa vào hoạt động.

Các khoản hoa hồng giới thiệu sẽ được phân bổ như thế nào?

Việc thanh toán được thực hiện theo cấu trúc trong Kế hoạch tiếp thị SWC , nhưng tỷ lệ thanh toán sẽ khác nhau. Tổng cộng 10% số tiền lô sẽ được phân bổ lên tối đa 24 cấp cấu trúc đối tác theo tỷ lệ sau:

Từ cấp 1 của cấu trúc được cộng 3%

Từ cấp 2 của cấu trúc được cộng 1%

Từ cấp 3 đến cấp 9 của cấu trúc được cộng 0,5%

Từ cấp 10 đến cấp 19 của cấu trúc được cộng 0,2%

Từ cấp 20 đến cấp 24 của cấu trúc được cộng 0,1%

Xin lưu ý: hoa hồng giới thiệu sẽ được cộng cho bạn đến ngày 15 tháng 11 năm 2023.

Việc đầu tư sẽ diễn ra như thế nào?

Thu hút đầu tư bao gồm ba vòng. Mỗi vòng cung cấp các đề xuất đầu tư với tỷ lệ phần trăm lợi nhuận cụ thể tùy thuộc vào khối lượng đầu tư và lợi nhuận hàng năm của công ty. Quy mô đầu tư càng lớn thì lợi nhuận càng cao. Bạn có thể đọc thỏa thuận đầu tư bằng cách nhấp vào liên kết .

Lợi nhuận mà nhà đầu tư dự án sẽ nhận được là bao nhiêu?

Lợi nhuận của nhà đầu tư phụ thuộc vào số tiền đầu tư cá nhân và lợi nhuận hàng năm của công ty. Ví dụ, ở vòng 2, bạn đầu tư 100 000 $ vào dự án với thanh toán trả ngay và theo các điều kiện, bạn phải nhận được 55% lợi nhuận của công ty tương ứng với lô của bạn. Giả sử rằng trong năm đầu tiên công ty nhận được 30% lợi nhuận từ 100% theo kế hoạch (lợi nhuận 100% nghĩa là 20 000 000 $), thì tỷ lệ lợi nhuận của bạn sẽ là 16,5%, nghĩa là bạn sẽ nhận được 16 500 $. Đầu tư trả góp cũng có thể được truy cập — điều kiện nhận thu nhập vẫn giữ nguyên, chỉ có phần trăm lợi nhuận mà nhà đầu tư nhận được là thay đổi.
Những điều kiện này áp dụng cho vòng cấp vốn thứ 2. Điều kiện đầu tư cho các vòng tiếp theo sẽ được công bố trước khi ra mắt thực tế. Quan trọng: lợi nhuận của bạn phụ thuộc vào số tiền đầu tư cá nhân và lợi nhuận hàng năm của công ty, vì vậy công ty không đảm bảo số tiền thu nhập chính xác và các tính toán trên được sử dụng để làm ví dụ.

Khi nào có thể nhận được lợi nhuận đầu tiên?

Các nhà đầu tư sẽ có thể thu được lợi nhuận đầu tiên sau một năm kể từ khi bắt đầu quá trình sản xuất và bắt đầu bán sản phẩm. Chúng tôi đang xem xét một số lựa chọn, bao gồm: mỗi năm một lần, sáu tháng một lần, mỗi quý một lần. Nhà đầu tư sẽ được thông báo trước về tần suất tích lũy lợi nhuận vào tài khoản của họ.