Sách trắng SWS

Đăng ngày 25/11/2023 lúc: 09:15
ThieIIt keII khoIng teIn 3

SmartWorld là một chương trình bao gồm các giải pháp sáng tạo và toàn cầu hỗ trợ các trung tâm dân số ngày càng tăng của nhân loại.

ThieIIt keII khoIng teIn 3

ThieIIt keII khoIng teIn 4

VỀ NGƯỜI SÁNG LẬP

Tiến sĩ Anatoli Unitsky là người tạo ra chương trình SmartWorld. Anatoli Unitsky, một kỹ sư và nhà phát minh người Belarus, đã dành cả cuộc đời của mình cho việc tìm kiếm, phát triển và thực hiện các giải pháp giao thông, cơ sở hạ tầng và tiết kiệm năng lượng có khả năng cải thiện chất lượng cuộc sống. Cách tiếp cận của ông đối với tính di động phù hợp với cách sống mới và tốt hơn vì nó làm giảm các tác động tiêu cực đến môi trường gây ra cho các hoạt động công nghệ của con người (bao gồm cả lượng khí thải carbon).

original

Unitsky String Transport, giai đoạn đầu tiên của chương trình SmartWorld, được trình diễn tại Trung tâm R&D EcoTechnoPark (Cộng hòa Belarus) và Trung tâm Kiểm tra & Chứng nhận (UAE). Ngày nay, hơn 600 kỹ sư trình độ cao chỉ được tuyển dụng bởi một công ty, Unitsky String Technologies Inc. (Minsk, Cộng hòa Belarus).

SÁCH TRẮNG SWS

Chương trình SmartWorld là một cách tiếp cận “xanh” sáng tạo đối với cơ sở hạ tầng giao thông, hậu cần, sản xuất và năng lượng. Cũng giống như các đường cao tốc và sân bay đã biến các vùng sâu vùng xa thành các trung tâm dân cư trong thế kỷ trước, chương trình SmartWorld tái kiến ​​trúc cách chúng ta nghĩ về sự phát triển đô thị hiện đại. Tải xuống Whitepaper của chúng tôi để tìm hiểu thêm.

 Tải Sách Trắng Tại đây