Tại sao Anatoly Yunitsky không bán cổ phần cho các NĐT lớn? Kết thúc 15 giai đoạn

Đăng ngày 24/11/2023 lúc: 23:52

Sau khi kết thúc 15 giai đoạn bạn sẽ có các dự án khác và các dự án mục tiêu nhưng điều đầu tiên là xây dựng hoàn thiện ecotechnopack. Chính phủ sẽ đến và tham gia, nhưng thông thường khi nhà đầu tư lớn bước vào công nghệ thì điều đầu tiên anh ta làm làm là đề xuất yêu cầu loại bỏ các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Bởi vì nó có quá nhiều người, đương nhiên tôi sẽ không đồng ý với điều kiện như vậy. Chúng tôi sẽ xây dựng cùng với các bạn hơn là thay vì mà một nhà đầu tư lớn, vì vậy loại tài trợ trước đây thì chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục sau đó chúng ta sẽ bắt đầu bằng những dự án phức tạp hơn chẳng hạn như hệ thống sẽ tốc độ ( Hypqer-Yu ) và phương tiện hành tinh Speedway, chúng tôi cần 2.600 tỷ đô la cho dự án này dành cho nghiên cứu và phát triển dự án trên GDP và cần 100 tỷ đô la, toàn thể nhân loại sẽ tài trợ cho việc này để tự cứu mình, tự cứu con cháu của mình, một số dự án lớn được nhắm mục tiêu sẽ được chạy song song và tất nhiên chúng nên được tài trợ nhưng tất cả những thứ đó sẽ được tài trợ thông qua tiền điện tử thông qua các mã thông báo như chương trình Hiện tại chúng ta đang có là SWG và gầy quỹ cộng đồng sẽ không phù hợp, như tôi đã nói thực tế chỉ có một nửa số đó đầu tư đến được với chúng tôi, nếu chúng ta tài trợ cho dự án bằng cách này thì có lẽ sẽ trở nên đắt gấp đôi vì vậy thời gian hoàn vốn sẽ không phải là 7 hay 8 năm mà là 15 đến 20 năm. Vậy ai sẽ là người tham gia với tư cách là một nhà đầu tư đây, đó là lý do tại sao chương trình tài chính tiếp thị mạng đa cấp không phải là kế hoạch phù hợp cho các dự án mục tiêu chúng ta nên thay đổi hệ thống nhưng có thể tham gia một phần bằng tiền thưởng trong phần giới thiệu , chỉ có 1 chút lãi suất, đó là lý do tại sao Tôi nghĩ rằng công việc sẽ luôn tiếp tục và sẽ không dừng lại, nó sẽ nằm trong khuôn khổ cùng một trang web cùng một cấu trúc. Các quỹ đầu tư họ sẽ tổ chức lại chương trình để mọi người đầu tư.