Cách tra tìm kiếm thông tin trên Bộ Giao thông vận tải Liên bang Nga chính thức công nhận Sky Way

Đăng ngày 24/11/2023 lúc: 23:42

                              mintrans logo

 

ĐƯỢC PHÊ DUYỆT CỦA BỘ GIAO DỊCH VẬN TẢI LIÊN QUAN

Bộ Giao thông vận tải Liên bang Nga chính thức công nhận Sky Way:

  1. Sáng tạo Đọc văn bản của kết luận Mintrans
  2. Và đầy hứa hẹnĐọc văn bản của kết luận Mintrans

    56956506 339465723368047 5737252975110258688 n.png? nc cat=108& nc eui2=AeGqdHhn jA3n A2CD2n6C3G1OHfjbuLvzuAFE9LsqGjXBVoXL eS0YZcKxgsNAtPVhDHIQAmmSpjcsBowWV8a6ZFcErPn0FILetEv15giiCDw& nc ht=scontent.fhan3 3    56330970 412460416207525 5340897664865140736 n.png? nc cat=110& nc eui2=AeHGN N6U9ycaf eCAOVmS3fiAvUD7nqjsx48NJFMAyroxijyzFAiYXXdavBHRgW1uBUX7Pb7SpLqn4jFAFi5ob nOQplTMiYs ZyH7IeyGsQ& nc ht=scontent.fhan3 1

 

Cách tra thông tin trong ” BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI NGA” 
Truy cập tìm kiếm :
B1 :Tìm kiếm Bộ giao thông vận tải NGa ” Russian Ministry of Transport “==>
B2 : Website chính của bộ giai thông Nga https://www.mintrans.ru/ ==>
B3 :  Đổi mới trong giao thông vận tải ==>

B4 : Tài liệu chính thức ==> 
B5 : 
Tài liệu của Hội đồng chuyên gia để cải thiện tính sáng tạo của mua sắm công trong lĩnh vực giao thông  ==>
B6 : Biên bản cuộc họp của Hội đồng chuyên gia ngày 11 tháng 2 năm 2016 số 16 

 

* Tổng hợp thông tin dự án Sky Way

* Bộ Giao Thông Vận Tải Nga Công Nhận Cộng Nghệ Sky Way

* Rủi ro khi bạn đầu tư Sky Way là gì?

* Quyền lợi khi bạn đầu tư vào Sky Way là gì?

* IPO SKYWAY ! SKYWAY CHỈ LÀ MỘT PHẦN TRONG TỔNG TÀI SẢN ! TẠI SAO ?