Faces of the Future | Sở hữu 450.000 cổ phần SkyWay ưu đãi

Đăng ngày 25/11/2023 lúc: 09:43
3 2

Đề xuất «Faces of the Future» được mở lại cho đầu tư.

Chúng tôi xin vui mừng thông báo rằng, đề xuất «Faces of the Future» được mở lại cho đầu tư! Theo các điều kiện của chương trình, từ nay tới 23:55 (UTC+3) ngày 15.09, bạn có thể tiến hành số lượng đầu tư bất kỳ với chiết khấu 1:90 và nhận ảnh toàn ký trong văn phòng cá nhân SWC và bảo tàng EcoTechnoPark!

3 2

Nhận ảnh toàn ký như thế nào:

1. Hãy tận dụng đề xuất đầu tư «Faces of the Future».

2. Trên trang «Faces of the Future» hãy tải ảnh của mình và chọn mẫu vận tải SkyWay sẽ được hiển thị trên ảnh toàn ký.

3. Ảnh toàn ký hoàn thiện sẽ được hiện trên trang «Faces of the Future», trong mục «Ảnh toàn ký của tôi», «Thư viện ảnh» và bảo tàng tại EcoTechnoPark.

Có thể tạo ảnh toàn ký chỉ sau khi bạn thanh toán xong toàn bộ gói trả ngay hay trả góp. Từ nay tới 23:55 (UTC+3) ngày 15.09, đề xuất «Faces of the Future» với chiết khấu 1:90 sẽ được truy cập theo các điều kiện sau:

– Thanh toán trả góp 500 $ mỗi tháng, trong vòng 10 tháng sở hữu 450.000 cổ phần SkyWay.

– Thanh toán trả ngay 5000 $ sở hữu 450.000 cổ phần SkyWay.

1 232 20

Chú ý: nếu bạn đã sử dụng đề xuất «Faces of the Future» trước đây, bạn vẫn có thể đầu tư lại với chiết khấu 1:90, với số lần không giới hạn, từ nay tới 15.09. Nhưng bạn chỉ có thể nhận 1 ảnh toàn ký, không phụ thuộc vào số lượng đầu tư được đăng ký theo đề xuất này.

Đề xuất «Faces of the Future» cũng không áp dụng kèm phiếu khuyến mại.